• Vrijdag 23 april as wordt onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Aanvang 20.00 uur in het MFC. De agenda vindt u in dit Meernieuwsnummer.
 • De redactieleden van Meernieuws, mw Marieke van der Vlugt en mw Gerda Groenhuis, hebben besloten te stoppen met hun Meernieuwsactiviteiten omdat zij zich niet kunnen vinden in het feit dat dit blad alleen onder de leden van onze vereniging wordt verspreid.
 • In hun voorstel om het Meernieuws over te nemen en los te koppelen van de Belangenvereniging kon het bestuur zich niet vinden. Meernieuws is het communicatiemiddel van de vereniging om de leden te informeren en het bestuur moet en wil daar ook de verantwoordelijkheid voor dragen.
 • De nu door het bestuur ingezette richting is overigens in overeenstemming met een besluit van de algemene ledenvergadering van 23 april 2008.
 • Het bestuur vindt het jammer dat zij dit besluit genomen hebben en wil hen bedanken voor de inzet die zij de afgelopen tijd gedaan hebben.
 • Met de Vereniging Groninger Dorpen zijn we in gesprek om de mogelijkheden voor het behoud van de school in Engelbert zo maximaal mogelijk te krijgen.
  • Wij zoeken ouders van de schoolgaande kinderen die het voortbestaan van de school in onze dorpen belangrijk vinden en zich daarvoor ook willen inzetten!!

 

  • Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich "roeren" want anders ontstaat de indruk bij de besluitvormers dat slechts een stel "oude en grijze" dames en heren een school in Engelbert willen houden en dat de ouders van de schoolgaande kinderen dat niet of minder belangrijk vinden.
 • Onze website is in de lucht. Graag horen we uw commentaar en/of verbetervoorstellen. De site is te vinden onder.......www.meerdorpen.info
 • We hopen in het volgende Meernieuwsnummer een 1ste stand van zaken te kunnen melden met betrekking tot ommetjes in onze dorpen.
 • Rond week 20 van dit jaar zal een begin gemaakt worden met de (her)inrichting van de speelplek aan de Olgerweg. De oorspronkelijke plannen (€ 95.000) zijn, mede door de financiële crisis naar beneden bijgesteld tot een bedrag van
 • € 47.000, maar ook met dit lagere bedrag wordt het een bijzonder aantrekkelijke plek voor jong en oud.
 • De speelplek bij Vrijdal/Lintdal wordt binnenkort voorzien van een glijbaan. De heg gaat ook teruggesnoeid worden zodat er meer zicht is op de kinderen die er spelen.
 • De invoering van 30-kmzone's in onze dorpen laat nog even op zich wachten. De voorstellen daarvoor zijn door de gemeente nog niet gemaakt, omdat de mensen die deze voorstellen moeten uitwerken allemaal ingezet zijn op het tramproject in de Stad. Worden we aan de ene kant tegengehouden door het argument ja maar Meerstad, is dit een tweede project waardoor verbeteringen in onze dorpen worden vertraagd.
 • De werkzaamheden rond de opwaardering van de Driebondsweg en de aanleg van een fietspad daarlangs vorderen gestaag. De verwachting is nog steeds dat de werkzaamheden in december 2010 afgerond kunnen worden.
 • Nagekomen nieuws ...............
 • Vrijdag 2 juli as komt het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Groningen onze dorpen bezoeken. Het programma voor het bezoek staat nog niet vast maar we zullen zeker aan de hand van onze dorpsvisie met het nieuwe college over de prioriteiten daaruit van gedachten wisselen.
 • Soms gaan dingen ineens snel....leest u in het Meernieuwsnummer van april 2010 dat het nog wel even kan duren voordat begonnen wordt met een vorm van uitwerking van 30 km-zones in onze dorpen, kwamen we vorige week tijdens het overleg met de coördinatoren van stadsdeel Noorddijk te spreken over het nog in dit jaar realiseren van 30 km-zones in Engelbert en Middelbert.
 • Zodra er meer zicht is op de mogelijkheden die binnen een budget van ruim
 • € 300.000 te realiseren zijn zullen wij u informeren en met u van gedachten wisselen over voorliggende plannen.
 • Zoals in de dorpsvisie is vastgelegd is voor het bestuur van belang dat de verkeersveiligheid, met name voor voetgangers en fietsers, door snelheidsbeperkende maatregelen verbeterd moet worden. Uiteraard moet, bij welk plan dan ook, het blijven behouden van het openbaar vervoer (de bus) gegarandeerd zijn.