MFC Engelbert | 19.30 uur
Op de ALV wordt het jaarverslag 2017 verstrekt en worden de ‘plannen’ voor 2018 nader toegelicht. Dat willen wij weer gaan doen aan de hand van een presentatie op het projectiescherm.

Ook zullen wij de financiële cijfers van 2017 en de begroting 2018 presenteren. De kascommissie, bestaande uit Wim Zwart en Stevan Winkels, moet de cijfers eerst nog controleren. Wij zijn op zoek naar een derde persoon die zitting in de kascommissie wil nemen. Hiervoor kunt u zich  opgeven bij de penningmeester.