Naar aanleiding van de informatieavond met betrekking tot de (her)inrichting van onze lintwegen met snelheidsbeperkende maatregelen en een 30-km zone hebben we op 15 november 2010 een gesprek gehad met de gemeentelijke werkgroep over dit onderwerp.
Zoals de zaken er nu voor staan ligt het in de lijn van de verwachting, dat de officiƫle presentatie van de plannen zal plaats vinden eind januari / begin februari 2011.
Bij deze presentatie is iedereen welkom.
De te presenteren plannen zullen dan onderwerp zijn van een formele inspraakprocedure. Afhankelijk van de eventuele inspraakreacties zullen de werkzaamheden dan uitgevoerd worden in de 2de helft van 2011.