Wanneer

: 10 maart 2020

Aanvang

: 19.30 uur

Waar

: MFC Engelbert

Hierbij nodigen wij alle dorpsgenoten uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Belangenvereniging MEER-dorpen. 

Ontvangst is vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan voor u klaar.

Het formele gedeelte start om 20.00 uur, waar o.a. onderstaande formele stukken van de Belangenvereniging worden goedgekeurd.

Daarna zal Marinke Steenhuis van SteenhuisMerus een presentatie geven over haar cultuurhistorische analyse van ons gebied. Zij heeft opdracht gekregen van Bureau Meerstad om het Middelberter raamwerk te onderzoeken op cultuurhistorische waarden, waarbij ook gekeken wordt naar het hele gebied van de MEER-dorpen.

Het belooft een zeer interessante lezing te worden waarbij ze de ontwikkeling van de MEER-dorpen en omgeving duidt vanaf de ijstijd tot nu.

Notulen, jaarverslagen, financieel jaarverslagen en financiele overzichten staan op <Homepage><De Belangenvereniging><ALV-stukken>