Voortgang nieuwe Dorpsvisie

Om en in onze dorpen is veel in ontwikkeling. Meerstad wordt steeds groter en er komt daarom een nieuwe ontsluitingsweg van de stad naar Meerstad. Het Middelberter Raamwerk wordt ontwikkeld. Er komen daar zo’n 1500 woningen. Engelbert krijgt een nieuw schoolgebouw.

Redenen te over om als MEER-dorpen opnieuw te bepalen wat onze visie op deze ontwikkelingen is. Wat willen we behouden, wat willen we veranderen? Welke invloed kunnen en willen we als bewoners hebben en hoe? Daarom willen we na 10 jaar een nieuwe dorpsvisie maken.

Om tot de inhoud van een nieuwe dorpsvisie te komen hebben we gekozen voor Typisch Gronings. Dat is een werkmethode waarbij de inwoners alle ruimte wordt gegeven om te vertellen wat het dorp tot hun dorp maakt. Is het het zwembad, een historisch pand, je eigen voortuin of zijn het de paadjes langs de weilanden waar je altijd met de hond loopt.?

Op 28 en 29 januari zijn de startavonden geweest in Engelbert en Middelbert. Er was een grote opkomst op beide avonden. In Engelbert ruim 80 personen en in Middelbert rond de 40 personen. 

We zijn de avonden begonnen met een korte terugblik op de dorpsvisie uit 2009. Veel van wat daarin als actiepunten staat, is gerealiseerd. De meeste thema’s die toen belangrijk werden gevonden, zijn dat nog steeds.

Er is aangegeven dat de nieuwe dorpsvisie een plan moet zijn voor de langere termijn, waarin we samen vastleggen hoe we willen wonen, leven en werken in onze dorpen. Wat vinden wij wenselijk voor de leefbaarheid. Wat moet er gebeuren om die leefbaarheid in stand te houden of te verbeteren en wie moet(en) dat doen.

De deelnemers kunnen gedurende vier weken, elke week een aantal opdrachten uitvoeren. In de opdrachten zit een opbouw van dichtbij huis naar – in de laatste week – de ruimere omgeving.

Ruim 100 personen hebben zich aangemeld voor deelname. Zij hebben een deelnamepakket ontvangen met daarin persoonlijke opdrachten om in 4 á 5 weken uit te uitvoeren. Zo’n grote deelname onderstreept de grote betrokkenheid van veel MEER-dorpers bij de ontwikkelingen in en rond hun dorpen.

Op 9 maart zijn de uitgevoerde opdrachten opgehaald bij de deelnemers. De begeleiders van Typisch Gronings hebben al het materiaal geïnventariseerd. Op 1 en 2 april zou de terugkoppeling van de opbrengsten naar de dorpen plaatsvinden, maar door de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan.

Daarom is er gekozen voor digitale terugkoppeling. De deelnemers hebben via Internet toegang tot de presentatie van de opbrengsten. Er wordt hen gevraagd daarop nog te reageren voor 8 mei. Die reacties worden verwerkt door het team van Typisch Gronings in de presentatie. Nadat het bestuur van de belangenvereniging, de werkgroep dorpsvisie en het team van Typisch Gronings gezamenlijk de opbrengsten hebben besproken, wordt het eindresultaat eind mei met alle belangstellenden gedeeld.

De laatste stap in deze gang van zaken is het opstellen van de nieuwe dorpsvisie met behulp van de opbrengsten van Typisch Gronings. Dat doen we samen met de bewoners van de MEER-dorpen. Wanneer dat kan en hoe we dat gaan doen, is afhankelijk van de coronamaatregelen. Meer informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk.