Cultuurhistoricus Marinke Steenhuis van SteenhuisMeurs heeft in opdracht van Bureau Meerstad en de Belangenvereniging MEER-dorpen de geschiedenis van de MEER-dorpen en omgeving in kaart gebracht. Zij heeft hiervoor gebruik gemaakt van een groot aantal (historische) bronnen maar ook met bewoners uit de MEER-dorpen gesproken.

Het is niet alleen een analyse door de tijd, maar ze geeft ook aanbevelingen over behoud van ons dorpse karakter, behoud natuur/landschap, inrichting van het gebied en immateriële waarden (omgang met elkaar). Dit is niet alleen voor onszelf belangrijk, maar wij bedienen ook de stad die ons gebied gebruikt om te recreëren. 

Hier kun je de analyse bekijken en downloaden.

PS. Dit onderzoek zal gebruikt worden als input voor de nieuwe dorpsvisie en ook als een van de bouwstenen voor de ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone (o.a. Middelberter Raamwerk). De planning is dat eind juni/begin juli het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) van dit laatste beschikbaar komt. Eventuele reacties hierop kunnen in juli/augustus worden gegeven. Bureau Meerstad vraagt om met eventuele opmerkingen over het cultuurhistorisch onderzoek te wachten tot deze periode.