Het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen Eemskanaalzone is uit. Hierin staat dat er 2100 woningen gepland zijn in het gebied ten noorden van de Middelberterplas en de Middelberter kerk. De belangenvereniging is hier zeer bezorgd over en zal zeker gebruik maken van de mogelijkheid tot inspraak. Dit kan tot 15 september. 

Dit gebied behoort bij de ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone (deelgebied 4). Hier zijn in 2018 ook al twee rapporten over verschenen. Deze zijn hieronder te lezen:

 Ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone (waar deelgebied 4 deel van uitmaakt) en Rapport ‘Stad aan het water’