Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in Groningen, werkt Bureau Meerstad aan een plan voor de Eemskanaalzone. In het Stedenbouwkundig Programma van Eisen geven zij aan dat hier 2100 woningen komen plus bedrijven en voorzieningen. Tot 15 september was er gelegenheid om op dit Programma van Eisen te reageren.

Het bestuur van de Belangenvereniging heeft hierop haar zienswijze ingediend. Wij zijn positief gestemd zijn over o.a. de diversiteit in het woningaanbod en woonvormen (woningen voor starters, jongeren en ouderen) en het feit dat er energieneutrale woningenbouw gepland is.

Echter er worden ook veel zaken geschetst waar wij ernstige zorgen over hebben, die wij anders wensen en waar we vragen over hebben. Zoals dat de plannen voor dit gebied in de afgelopen jaren steeds stedelijker zijn geworden (van landschappelijke tussenzone naar levendige stadswijk met bovenwijkse voorzieningen). Verder zijn wij het niet eens met de gekozen prioritering bij belangenafwegingen. Niet het woningaanbod moet voorop staan, maar het groenblauwe raamwerk. Ook vinden wij dat inwoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers meer betrokken moeten worden bij de belangenafweging. Tot slot het ontbreken van kengetallen, behalve de 2100 woningen, wat adequaat inhoudelijk reageren erg lastig maakt.

Dit is een zeer sumiere samenvatting van de reactie van de Belangenvereniging.

De volledige reactie van de Belangenvereniging is HIER te lezen.

Het bestuur van de Belangenvereniging heeft voor haar zienswijze de volgende bronnen gebruikt: het eindverslag van Typisch Gronings, resultaten van meerdere MEER-denkpanelrondes, opbrengst van bijeenkomst met bewoners van de Middelberterweg op 1 september, de Cultuurhistorische Analyse van SteenhuisMeurs, cijfers over verkeersbewegingen (MER) en verkeersmetingen (VVN) en de bijdrage van de werkgroep MEER-bos over het groen in het SPvE.

Een deel van de bijlagen staat al in het hoofddocument. Hieronder nog 3 aparte bijlagen: 

Rapportage MEERdenkpanel over het concept SPvE

Resultaten verkeersmetingen VVN

Groenreactie van werkgroep MEER-bos op SPvE