Persbericht gemeente Groningen 8 maart 2021: Nieuwbouw Driebondschool in Engelbert volgens planning 

De voortgang van de nieuwbouw van OBS de Driebond in Engelbert loopt volledig volgens planning. Het eind vorig jaar gepresenteerde ontwerp Klein Engelbert van het Groninger architectenbureau Vector-i is definitief gemaakt. De planologische vergunning is verleend en in de loop van dit voorjaar volgt de aanvraag voor de bouwvergunning. De verwachting is dat nog deze zomer de voorbereidende werkzaamheden kunnen beginnen. 

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: ’Ik ben blij dat alles volgens planning verloopt, zelfs tijdens de Coronacrisis. Zoals het er nu uitziet gaat in september de eerste paal de grond al in. De gemeente Groningen investeert (via het integraal huisvestingsplan) de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Goede huisvesting levert een belangrijke bijdrage aan het geven van goed onderwijs en zorgt voor een prettig leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en leerkrachten. Zo ook in Engelbert!’

In de loop van dit voorjaar vindt de aannemersselectie plaats. De gemeente Groningen zal hiervoor een aanbestedingstraject starten. De omwonenden en inwoners van Engelbert zullen nog voor de zomer informatie krijgen over de aanpak van de werkzaamheden en het voorkomen van eventuele hinder.  

Kunstgrasveld
Tegelijkertijd met de nieuwbouw voert Sport050 de plannen uit om het wedstrijdveld van VV Engelbert te vervangen door een kunstgrasveld. Voor de aanleg van een kunstgrasveld is meer ruimte nodig in verband met de fundering van het veld. Daarom zullen er aan de oostzijde van het veld een aantal bomen worden gekapt. De benodigde vergunning hiervoor is aangevraagd. Het verwijderen van één boom en enkele struiken bij de inrit van de inrit aan de Woldjerspoorweg en één boom op het terrein van het MFC, zorgen voor extra benodigde ruimte. De kap vindt nog voor het broedseizoen plaats. Het nieuwe voetbalveld is dan bij het begin van het nieuwe voetbalseizoen klaar voor gebruik. 

Voorgeschiedenis
OBS De Driebond was tot voor kort gehuisvest in twee schoolgebouwen; de onderbouw aan de Woldweg in Ruischerbrug (Groningen) en de bovenbouw aan de Engelberterweg in Engelbert. Inmiddels heeft de school het gebouw aan de Woldweg verlaten en is er voor de groep 1/2 extra ruimte gehuurd in het MFC Engelbert. Vanwege de aardbevingsproblematiek en het feit dat het schoolgebouw gedateerd is, krijgt De Driebond nu een nieuw onderkomen . Mede met het oog op de leefbaarheid in het dorp heeft het schoolbestuur en de gemeente Groningen gekozen om de school in het dorp te behouden. De gemeenteraad heeft op 27 juni 2018 haar akkoord gegeven aan het behoud van de school OBS De Driebond in de dorpskern van Engelbert.