Maart 2021

Bericht van het windplatform:

 

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om door te gaan met de ontwikkeling van windenergie in het gebied Roodehaan. Zie hier het voorstel van B&W aan de raad van 16 maart 2021.

 

Invloed uitoefenen

In de komende weken gaat de gemeenteraad de raadsbrief met dit voorstel bespreken om aan de hand hiervan tot een besluit te komen.

 

Hiervoor is op 14 april 2021 een sessie met van de raad met omwonenden gepland. Omwonenden kunnen zich hier voor aanmelden en zo hun mening geven over de plannen.

De informatie over hoe je zelf contact kunt leggen met de raadsleden en hoe je kunt inspreken bij de gemeenteraad op 14 april, vind je op: https://gemeenteraad.groningen.nl/contact-met-de-raad/Invloed-uitoefenen. Onder het kopje ‘inspreken bij de gemeenteraad’ kunt u de verschillende inspreekmogelijkheden bekijken en u aanmelden.

  

Planning:

  • 14 april staat een sessie van de raad van 1,5 uur met omwonenden gepland. Daarvoor nodigt het Windplatform omwonenden uit om mee te praten. Iedereen kan inspreken. Om 20:00 krijgt de raad uitleg over de plannen, daarna kan een ieder online inspreken en met de raad in gesprek gaan. Jammer genoeg kan dit vanwege Corona niet fysiek.

Het is belangrijk dat de griffie tijdig weet wie er gaan inspreken zodat de griffie contact kan leggen met de insprekers. Dit zodat de griffie het goede gesprek kan faciliteren en daartoe ook de inspraakbijdragen kan coördineren. Na aanmelding krijgen de insprekers verdere technische informatie (inloggegevens, spreekduur e.d.).

  • 21 april bespreekt de raad het voorstel over windenergie in een meningsvormende bijeenkomst. 
  • 28 april neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel in de besluitvormende bijeenkomst.

   Meer informatie is te vinden op www.windplatformgroningen.nl