april 2021

De werkgroep MEER-bos heeft een plan gemaakt voor een recreatief bos langs de A7 ter hoogte van Engelbert en Middelbert.  

Het bosplan in het kort

Wij denken aan een bos met een speelse aanleg van gevarieerde beplanting van bomen en struiken, met waterelementen, wandelpaden en recreatieplekken. Gecombineerd met een natuurlijke geluidswal langs de A7 (wal van aarde met beplanting). Wij denken aan een opzet met een bosstrook op ruime afstand van de huizen, zodat vrij uitzicht blijft behouden. Het gebied dat we op het oog hebben is in het Masterplan Meerstad deels bestemd voor kleinschalige bedrijvigheid (ter hoogte van Engelbert). Wij zien daar liever natuur dan bedrijfsgebouwen. We maken zo een nieuw groen lint. Wij beseffen dat hier plannen worden gemaakt over grond van anderen. Indien dit plan doorgaat, dient hier een nette, marktconforme vergoeding tegenover te staan.

Dit plan is een kans voor:

  • Geluid- en zichtwering van de A7
  • Meer recreatiemogelijkheden (wandelen, fietsen, spelen)
  • Meer Biodiversiteit, betere waterberging, gezonde leefomgeving
  • Creëren van een ecologische verbinding tussen Driebondsbos, Middelberterplas, Engelberterplas en natuurgebieden ten noorden en zuiden daarvan
  • Groen in plaats van woningen en industrie, zoals in het Masterplan staat beschreven.

 bosplan klein

 

Video en presentatie bosplan

We hebben een video en een presentatie gemaakt van ons plan: ga naar de video en naar de presentatie

 

Bosenquête: 96% van de MEER-dorpers is voor!

In april 2021 is aan de inwoners van de MEER-dorpen en omliggende wijken gevraagd wat ze vinden van dit bosplan. 

In totaal hebben 330 mensen de enquête ingevuld wv 184 uit de MEER-dorpen. Van de Meerdorpers is 96% voorstander van dit bosplan en 4% tegen. Opvallend is dat daarnaast 145 bewoners uit omliggende gebieden de enquête hebben ingevuld. Zij zijn allemaal heel positief over het bosplan. 

Zie hier voor de rapportage van dit onderzoek, inclusief een overzicht van de vele gegeven toelichtingen en suggesties ter verbetering.