Op 10 maart 2020, twee dagen voor de corona-lockdown, hebben wij onze laatste ALV gehouden. Normaal doen wij dat in maart of april, maar door corona was dat niet mogelijk.

Formeel moeten we de ALV binnen 4 maanden houden maar ook nu is het nog niet mogelijk en toegestaan om bij elkaar te komen, anders dan digitaal en dat willen we liever niet.

Wij hebben daarom besloten om voor de vorm de ALV te laten beginnen op 16 juni a.s. maar deze zal door de voorzitter meteen verdaagd worden tot 22 september 2021[1]. We verwachten dat we u dan kunnen ontmoeten in het MFC, kunnen vergaderen én de concept Dorpsvisie aan u voorleggen en bespreken. Natuurlijk alles behoudens nieuwe ontwikkelingen.

 

Waar          :    MFC Engelbert

Datum       :    woensdag 22 september 2021

Aanvang   :    20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

 

Hierbij nodigen wij alle dorpsgenoten uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Belangenvereniging MEER-dorpen.

Op de Agenda staan:

  • De notulen van de ALV van 10 maart 2020
  • Het Jaarverslag 2020
  • Het Financieel Jaarverslag 2020 incl Financieel overzicht 2020
  • Bestuursverkiezingen
  • De Noordelijke Ontsluitingsweg Meerstad (NOW)
  • De ontwikkelingen in de Eemskanaalzone
  • De nieuwe school bij het MFC en omgeving Sportpark
  • De geplande windturbines bij Roodehaan
  • Het bosplan van de werkgroep MEERbos
  • Wat verder ter tafel komt

Daarna volgt een presentatie van de Dorpsvisie en van het Bosplan.

Hiervoor nodigen we niet alleen de leden van onze Belangenvereniging uit maar alle bewoners van Middelbert, Engelbert, Euvelgunne én Roodehaan. In september ontvangt u nog een papieren oproep met nadere informatie.

Notulen, jaarverslagen, financieel jaarverslagen en financiele overzichten staan op deze site bij <Homepage><De Belangenvereniging><ALV-stukken>

[1] Heeft u hier als lid van de vereniging bezwaren tegen dan kunt u dit gemotiveerd aangeven aan de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het bestuur zal dan beslissen over al dan niet voortzetten van de ALV op 16 juni.