Er speelt veel in onze dorpen. Denk alleen al aan het Masterplan Meerstad en de Windmolens die gepland zijn in Roodehaan. En hoe behouden we ons dorpse karakter? De Belangenvereniging MEER-dorpen heeft daarom aan alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen een aantal thema’s voorgelegd die spelen in de MEER-dorpen. 

We hebben gevraagd: wat verstaat u onder burgerparticipatie, hoe ziet u de (meer)waarde van de MEER-dorpen, vindt u dat het dorpse karakter van onze dorpen moet worden behouden willen, standpunt windmolens in Roodehaan, standpunt mobiliteit (inrichting en maximum snelheid lintwegen), groen, diversiteit woningaanbod en CO2-neutraal bouwen, bosplan, Driebondsbos en Skillspark.

Bewoners van de MEER-dorpen krijgen een aantal dagen voor de verkiezingen een samenvatting van alle standpunten over de MEER-dorpen in de brievenbus. --> naar flyer

Daarnaast hebben wij een schema gemaakt met alle reacties per onderwerp afgezet tegen alle partijen. --> naar schema

Hieronder ziet per partij hun volledige reactie. Alle partijen hebben gereageerd, alleen Student en Stad gaf aan hier geen tijd voor te hebben. 

1. Groen Links

2. PvdA

3. D66

4. SP

5. VVD

6. ChristenUnie

7. Partij voor de Dieren

8. CDA

9. Stadspartij 100% Groningen 

10. Student en stad (geen tijd om te reageren)

11. PVV

12. Partij van de Zuinigheid

13. Partij voor het Noorden

14. Forum voor Democratie

15. Belang van Nederland

16. Lijst Teunis Dokter