Waar          :    MFC Engelbert

Datum       :    woensdag 21 september 2022

Aanvang   :    20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

 

Op de Agenda staan:

  • De notulen van de ALV van 22 september 2021
  • Het Jaarverslag 2021-2022
  • Het Financieel Jaarverslag 2021 incl Financieel overzicht 2021
  • Bespreken Dorpsvisie MEER-dorpen, Agenda voor de toekomst en Wensbeeld

Vorig jaar is de nieuwe Dorpsvisie Meer-dorpen opgesteld en verspreid onder de bewoners. Ondertussen is door Bureau Meerstad ook het nieuwe Masterplan Meerstad opgesteld, getiteld Agenda voor de Toekomst. Daarin staan voorstellen op hoofdlijnen hoe het plangebied van Meerstad (waar de MEER-dorpen ook onder vallen) er in 2050 uitziet. Waar komen woningen, voorzieningen, groen en water? Het bijbehorend Wensbeeld, in de vorm van een kaart, geeft in grote lijnen de toekomstige ontwikkelingen weer. Jornand Veldman, manager gebiedsontwikkeling van Bureau Meerstad zal de Agenda en het Wensbeeld inleiden en toelichten. Deze Agenda voor de Toekomst raakt ook concrete en actuele zaken, zoals het mogelijk verdwijnen van het openbaar vervoer uit Middelbert en Engelbert, de plannen voor windturbines bij Roodehaan, de aanleg van de Meerstadlaan, etc. Op de ALV willen we bespreken hoe onze Dorpsvisie spoort met de Agenda van de Toekomst voor Meerstad. We doen dat aan de hand van de zeven thema’s uit de Dorpsvisie. Wat komt overeen? Wat wijkt af? Hebben we aanvullingen? Andere prioriteiten? 

Opzet:
1. Inleiding over de Agenda voor de Toekomst en het Wensbeeld
door Jornand Veldman.
2. Werkopdrachten rond de thema’s uit de Dorpsvisie en de
Agenda voor de Toekomst.
3. Terugrapportage en nabespreking.

  • Wat verder ter tafel komt

Hiervoor nodigen we niet alleen de leden van onze Belangenvereniging uit maar alle bewoners van Middelbert, Engelbert, Euvelgunne én Roodehaan. 

Notulen, jaarverslagen, financieel jaarverslagen en financiele overzichten staan op deze site onder <Hoofdmenu><De Belangenvereniging><ALV-stukken>