Er komt een fietspad tussen twee schoolgebouwen in Engelbert en Ruischerbrug. Omdat de dorpsgemeenschap een deel van het werk zelf gaat doen, vallen de kosten voor de gemeente lager uit dan aanvankelijk gedacht. Ook de scherpe offerte van de plaatselijke aannemer draagt daar aan bij.

Op 1 april 2014 stopte de pendeldienst tussen de twee schoolgebouwen door O2G2. De onderwijsinspectie vond dat de organisatie geen geld mocht uittrekken voor leerlingenvervoer. Daarop maakten de school De Driebond en de belangenvereniging Meerdorpen zich sterk voor een fietspad zodat scholieren de Woldjerspoorweg kunnen ontwijken.

Plan
Zij stelden hiervoor zelf een plan op. Organisaties en verenigingen uit het dorp steunden dit met een handtekeningenactie. Met hulp van de gemeente is het plan voor dit fietspad nu ver gevorderd. Bewoners helpen in het voorjaar mee om fruitbomen aan te planten langs het pad. Het pad krijgt ook een functie in de natuureducatie aan schoolkinderen en gebruikers.

Samenwerking
Mede door de inzet van bewoners bedragen de kosten voor het fietspad € 200.000. Als de gemeente al het werk zelf had moeten doen, zou dit € 350.000 zijn. Daarmee is de aanleg van het fietspad een voorbeeld van samenwerking tussen burgers, bedrijven en gemeente die B&W voorstaan.
De werkzaamheden vinden waarschijnlijk nog vóór het eind van dit jaar plaats.