Groningen gaat aan de slag met de ‘Right to Challenge’: een uit Engeland afkomstig concept dat bewoners en buurtinitiatieven uitdaagt om publieke taken over te nemen. De komende 2 jaar wil de gemeente samen met burgers,  wijkondernemers en zzp-ers experimenteren om tot een Groningse variant te komen.

 

De gemeente ziet in Right to Challenge en belangrijk instrument om burgerparticipatie en burgerkracht vorm te geven.  Het past in haar ambitie om op een andere manier, samen met inwoners en organisaties,  de kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning te verbeteren. Op een aantal plekken in Groningen wordt al op een ‘Right to Challenge’ manier gewerkt, zoals  het Wijkbedrijf Selwerd, dat wijkdiensten uitvoert voor en door bewoners, of Stadskamer050, een ontmoetingsplek voor en door bewoners in het centrum van de stad.

 

 

Groningse situatie
In Nederland is nog weinig ervaring met de Right to Challenge. De gemeente wil daarom een werkwijze tot stand brengen die bij de Groningse situatie past. Ze wil beginnen met kleinschalige pilots op sociaal gebied en deze koppelen aan gebiedsopgaves.

 

Sociale basis
De gemeente roept burgers, (wijk)ondernemers en zzp-ers op initiatieven in te dienen. Belangrijk is dat een initiatief bijdraagt aan de versterking van de sociale basis en een gemeentelijke (ingekochte) taak op termijn moet kunnen vervangen. De initiatieven kunnen in hun aanloopfase uitgroeien naar een challenge. Indieners kunnen van de gemeente begeleiding krijgen bij het opstellen van een plan. Op basis van dit plan wordt besloten of het initiatief voor een startkrediet in aanmerking komt.

 

Praktische zaken
“We willen ons graag laten uitdagen, maar we komen uiteraard praktische zaken tegen”, voorziet wethouder Ton Schroor.  Er is nog veel onduidelijkheid op gebieden als aansprakelijkheid, kwaliteit en continuïteit. Ook is nu nog niet duidelijk of Right to Challenge bijdraagt aan werkgelegenheid of juist verdringing zal veroorzaken en hoe het zich verhoudt tot vrijwilligerswerk. Binnen het experiment zal de gemeente dergelijke zaken onderzoeken.

Wettelijk verankerd
Bij de stemming voor de nieuwe Wet Matschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) is de ‘Right to Challenge’ als amendement aangenomen, en daarmee wettelijk verankerd in Nederland. Verschillende gemeenten bestuderen momenteel hoe ze dit ‘recht’ kunnen invullen.