Datum: woensdag 16 december 2015
Tijd: 17.00 - 20.00 uur
Plaats: MFC Engelbert

Sinds 2014 heeft er overleg plaatsgevonden tussen "Meerstad" met de verkeerscommissie als afvaardiging van de belangenvereniging. Aanleiding is de aanleg van de parallelweg A7 in relatie tot de ontsluiting van Kuil Banden, alsmede het te realiseren zanddepot voor Meerstad.

U kunt van het principe ontwerp kennis nemen tijdens een speciale inloopbijeenkomst op woensdag 16 december. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dan kunt u ook terecht in het informatiecentrum Meerstad.

Voor de uitnodigingsbrief klik op deze link >>