kerk EngelbertLeerlingen van het H.N. Werkmancollege, locatie Stadslyceum wijden hun profielwerkstuk aan een onderzoek naar het geven van een nieuwe functie aan het kerkgebouw in Engelbert. Het kerkje dient tegenwoordig niet meer als religieuze functie en tevens wordt de kerk niet intensief gebruikt. Daarom is ons doel om van de kerk weer een maatschappelijk functionerend gebouw te maken.
Voor dit onderzoek werken wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken.
Binnen dit project is een buurtonderzoek uiteraard van groot belang. U als dorpsbewoner maakt hier onderdeel van uit. Samen met u kunnen wij inventariseren welke ideeën er in Engelbert leven ten aanzien van een nieuwe invulling van het kerkgebouw. Dit onderzoek doen wij door middel van een enquête. Graag zouden wij willen weten op welke wijze u de kerk waardeert en of u wellicht bepaalde ideeën heeft over de toekomstige invulling van de kerk.
Wij zouden u willen vragen om de enquête in te vullen. Dit kan vanaf de leeftijd van zestien jaar. De enquête bestaat slechts uit acht vragen: één open vraag en zeven meerkeuzevragen.


Voor de enquête kunt u hier klikken >>

Het invullen van de enquête kost circa vijf minuten. Uw medewerking stellen wij zeer op prijs!