U kunt zelf de verkeerssituaties, die u als gevaarlijk of onveilig beschouwt, bij de gemeente aangeven. Hoe meer meldingen zij ontvangen, des te groter de kans is dat er iets mee gebeurt.
Het Loket Beheer en Verkeer zorgt voor het onderhoud van de woonomgeving, waaronder het groen, de bestrating, de riolering, de verlichting, speel- verkeersvoorzieningen.
De meldingen, opmerkingen, vragen of klachten kunnen gaan over een verkeerssituatie, verlichting (bijv. defecte lantaarnpaal), schade, slecht onderhouden fietspad, hinder of vuil op straat, op een speelplaats of in het groen, verzakte stoeptegels, zwerfvuil, etc.  
De gemeente Groningen heeft een handige website (digitale kaart), waar u meldingen kunt doen op het gebied van Beheer en Verkeer of u kunt uw melding doorgeven via een app, maar u kunt ze ook bellen.

Meldpunt Stadsbeheer telefoon: 14 050

website          http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/meldingen/
app                MeldStad