Donderdagavond 22 september
MFC Noordsuythoeve Noordbroek


Veel inwoners nemen initiatief voor eigen dorp, buurt of wijk. Veel initiatieven, of ze nu van onderop ontstaan of niet, krijgen te maken met ‘de gemeente’.

Deze avond is bestemd voor:

* Bewoners, initiatiefnemers, vrijwilligers, actieve dorpshuis-, dorpsbelangen-, sporten/of overige verenigingsbestuurders.
* Bestuurders, raadsleden, ambtenaren van gemeenten en/of provincie.
* Overig geïnteresseerden.

Klik hier voor meer informatie >>