De gemeenteraden van Slochteren en Groningen hebben in maart van dit jaar de plannen voor de grenscorrectie Meerstad vastgesteld. De inwoners en ondernemers die hierdoor overgaan van de ene gemeente naar de andere zijn per brief op de hoogte gebracht van wat deze grenscorrectie voor hen betekent. Maar omdat er wellicht toch nog vragen zijn, organiseren de beide gemeenten de komende maanden vier inloopbijeenkomsten.

De vier inloopbijeenkomsten zijn op donderdag 29 september, dinsdag 25 oktober, donderdag 17 november en dinsdag 13 december, telkens tussen 16.00 en 20.00 uur in het informatiecentrum van Bureau Meerstad aan de Waterviolier 2 te Meerstad.

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen inwoners en ondernemers uit het betreffende gebied met hun vragen terecht bij diverseĀ  specia listen van de gemeenten Slochteren en Groningen. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.