Op 18 december was er een inloopavond bij Bureau Meerstad waarbij iedereen zich kon uitspreken over de Noordelijke ontsluitingsweg, die met name de Middelberterweg doorkruist. Dit heeft grote gevolgen voor de bewoners aan de Middelberterweg. Direct aanwonenden zijn persoonlijk door Bureau Meerstad geïnformeerd.

De Werkgroep Verkeer van de Belangenvereniging MEER-dorpen heeft in samenspraak met Veilig Verkeer Nederland een visie opgesteld. Deze visie hebben wij besproken met Bureau Meerstad en daar ingebracht.

 

Ons advies is om de NOW in een tunnel onder de Middelberterweg aan te brengen zonder dat er op- en afritten komen.

Inmiddels hebben we een 2e versie gemaakt (versie 18-1-2018).

De volledige visie (versie 2) van de Werkgroep Verkeer wordt hier weergegeven >>.