PERSBERICHT, 28 maart 2018

Tijdens recent bodemonderzoek door het ingenieursbureau Wiertsema & Partners is een bijzondere vondst gedaan. Op het voorgestelde tracé van de Noordelijke Ontsluitingsweg naar Meerstad – ter hoogte van Middelberterweg 6 – is in het weiland een hoeveelheid gouden munten gevonden. De locatie is niet ver verwijderd van de –aldaar al eerder gevonden– archeologische site.

locatie van de vondst
Onderzoek door deskundigen heeft uitgewezen dat het bijzondere munten zijn.
Historicus Beno Hofman: “Het gaat om zogenaamde Martinusmunten, die in de late Middeleeuwen in de omgeving van Groningen in omloop waren. Het is een hele bijzondere en kostbare vondst.” Volgens bronnen bij het Noordelijk Scheepsvaart Museum zijn de munten van “onschatbare waarde”.

twee van de bijzondere munten
Alvorens de munten in de collectie van dit Museum worden opgenomen, zullen ze getoond worden aan de inwoners van Middelbert en omgeving.

Als toepasselijke plek daarvoor is de Maartenskerk gekozen aan de Middelberterweg 13.
Daar zullen de munten komende zondag te zien zijn van 11 tot 12 uur.
Een deskundige zal daarbij toelichting geven.