Om de groei van Groningen ruimte te geven, wil het college van B&W de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen. Het gaat om het gebied langs het Eemskanaal, tussen de Oosterhaven en Meerstad. Tussen het Damsterdiep en de Sontweg wil het college ruimte creëren voor 1000 tot 2000 woningen. Ook wil het college een goede route aanleggen voor fietsers, wandelaars en automobilisten tussen Stad en Meerstad. Het doel: een aantrekkelijk stadsdeel waardoor Groningen nog meer een stad aan het water wordt.

Dat staat in het plan: ‘Stad aan het water, ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone, van Oosterhaven tot aan Meerstad’. Het college van B&W heeft dit plan vrijgegeven voor inspraak. Ook heeft de gemeente inloopbijeenkomsten gehouden voor bewoners, bedrijven en belangstellenden.

De ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone ‘Stad aan het water’ van Oosterhaven tot aan Meerstad ligt vanaf 17 mei t/m 28 juni 2018 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Dit loket is open op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur (en op afspraak van 14.00 tot 17.00 uur). De documenten staan ook op de site: gemeente.groningen.nl/eemskanaalzone. U kunt van 17 mei t/m 28 juni 2018 reageren op dit plan.