In Meernieuws van juli/augustus hebben wij als 'Laatste nieuws’ kunnen melden dat op 17 juli jl. het college van burgemeester en wethouders een besluit hebben genomen over de Noordelijke ontsluitingsweg Meerstad. Er komt een ongelijkvloerse kruising (tunnel) bij de Middelberterweg en het weggedeelte (Driebondsweg) tussen de Middelberterweg en Ruischerbrug wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (de zogenaamde ‘knip’). Voor fietsers blijft het wel een doorgaande route.
De ontsluitingsweg moet in 2021 gerealiseerd zijn. De inhoudelijke tekst van de behandeling over de Noordelijke ontsluitingsweg Meerstad kunt u hier lezen>>
Op dinsdag 11 september was er een inloopavond over de Noordelijke ontsluitingsweg Meerstad bij Bureau Meerstad. Alle Meerdorpers hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. Een aantal inwoners is daar geweest en heeft kennis kunnen nemen van de plannen of reactie kunnen geven.

Op 12 september kon er worden ingesproken op de raadsvergadering Ruimte en Wonen over de Noordelijke ontsluitingsweg Meerstad. Wilma Ritsema heeft daar namens de Belangenvereniging gebruik van gemaakt.
De volledige tekst van de inspraak is hier te lezen>>
Het verslag van de raadsvergadering Ruimte en Wonen van 12 september leest u hier>>

De Belangenvereniging is positief over de keuze voor een ongelijkvloerse kruising, maar dan zijn we er nog niet. De ontsluitingsweg heeft een grote impact op het leefgebied van Middelbert. De vraag wat ons betreft is dan ook hoe de weg zodanig ingericht kan worden dat het zo weinig mogelijk invloed heeft op het landschap en het dorp.