Wanneer : 10 april 2019
Aanvang : 19.30 uur
Waar : MFC Engelbert

Hierbij nodigen wij alle dorpsgenoten uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Belangenvereniging MEER-dorpen.  Dat willen wij dit jaar op een iets andere wijze organiseren. Het wordt een soort inloop-avond van 19.30 tot 22.00 uur.

Naast het formele gedeelte van 20.00 tot 20.30 uur, waar o.a. onderstaande formele stukken van de Belangenvereniging worden goedgekeurd, willen wij alle clubs in de MEER-dorpen de gelegenheid geven zich te presenteren. Er worden tafeltjes gezet waardeelnemers hun club kunnen promoten en eventueel leden kunnen werven. Wij hebben o.a. ook onze wijkagent Wilco Willemse uitgenodigd.

Kom naar het MFC Engelbert om te zien wat er allemaal te doen is in de MEER-dorpen.

De volgende stukken zijn hier te bekijken:

Vaststellen van formele stukken:

- Notulen ALV 7 maart 2018
- Jaarverslag 2018
- Financieel Overzicht 2018
- Financieel Jaarverslag 2018
· Privacyverklaring Belangenvereniging MEER-dorpen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)