In het kader van de aanleg van de verbinding tussen de stad en Meerstad staat de bouw van 1500 woningen gepland in het gebied ten noorden van de Middelberterplas en de Middelberter kerk.

Dit gebied behoort bij de ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone (waar deelgebied 4 deel van uitmaakt). Ook het rapport ‘Stad aan het water’ is hier volledig te lezen.