Op 10 juli 2019 hebben veel bewoners gebruik gemaakt van de gelegenheid om kennis te nemen van de plannen voor de aanleg van de Noordelijke Ontsluitingsweg. Door middel van kleurige panelen werden de plannen ontvouwd voor de nieuw aan te leggen Noordelijke Ontsluitingsweg (NOW) en de verbindingsweg naar de Borgbrug.

Het gehele document van alle panelen, en een folder over de ontsluitingsweg zijn hier in te zien.