Hier vindt u de officiële jaarstukken van de Belangenvereniging zoals die jaarlijks tijdens de Algemene LedenVergadering (ALV) worden vastgesteld, zoals de notulen van de ALV, het jaarverslag, financieel overzicht en verslag. 

 

ALV Belangenvereniging MEER-dorpen 10 maart 2020

Notulen ALV 10 maart 2020 (nog niet vastgesteld)

Jaarverslag 2019

Financieel Overzicht 2019

Financieel Jaarverslag 2019

 

ALV Belangenvereniging MEER-dorpen 10 april 2019

Notulen ALV 10 april 2019

Jaarverslag 2018

Financieel Overzicht 2018

Financieel Jaarverslag 2018

 

ALV Belangenvereniging MEER-dorpen 7 maart 2018

Notulen ALV 7 maart 2018

Jaarverslag 2017

Financieel overzicht en verslag 2017 

Power Point presentatie NOW op ALV

 

ALV Belangenvereniging MEER-dorpen 8 maart 2017

Notulen ALV 8 maart 2017

Jaarverslag 2016

Financieel overzicht en verslag 2016

 

ALV Belangenvereniging MEER-dorpen 13 april 2016

Notulen ALV 13 april 2016

Jaarverslag 2015

Financieel overzicht en verslag 2015