natuurbad engelbert,

  • Opening en onthulling naam van "eetbaar fietspad"

    eetbaar fietspad bijne gereed

    Zaterdag 6 juni 2015

    De afgelopen weken is er weer hard aan ons eetbare fietspad gewerkt. De brug over de borgsloot ligt er, de lantaarnpalen zijn geplaatst en de afrastering staat er ook voor een groot deel. Op zaterdag 30 mei gaat een groep vrijwilligers nog even flink los om alles klaar te krijgen voor 6 juni want op zaterdag 6 juni is naast de kerk van Engelbert de feestelijke opening van het eetbare fietspad. Dit prachtige fruitboomrijke fietspad is dé nieuwe veilige verbinding tussen Ruischerbrug en de Meerdorpen maar ook dé nieuwe toegangsweg van en naar de groeiwijk Meerstad. Naar die mooie waterrijke nieuwe wijk, maar ook van en naar onze mooie dorpen, onze bedrijven en onze sportclubs. Het pad wordt op 6 juni feestelijk geopend door wethouder Paul de Rook.