Euvelgunne is een gehucht ten oosten van de gemeente Groningen. 

Euvelgunne is ontstaan langs de Hunze. Nadat de Hunze vanaf Roodehaan door de aanleg van het Winschoterdiep met de stad Groningen was verbonden is het deel van de Hunze in Euvelgunne grotendeels drooggevallen.

Het grootste deel van het buurtschap is verdwenen bij de aanleg van het gelijknamige bedrijventerrein. De loop van de Hunze is echter nog goed te volgen door de kronkelige vorm van de Euvelgunnerweg. Deze vormt nu een natuurlijke onderbreking van het rechthoekige stratenpatroon van het bedrijventerrein.

Die huidige Hunzezone was er niet geweest als Thies Dijkhuis daar niet voor gevochten had. 40 jaar streed hij voor behoud van het landschap van de oude Hunzeloop, tussen de industriegebieden Euvelgunne en Eemspoort. Samen met z’n broer Teun hebben ze veel gelobbyd en schreven zij vele brieven om de Hunzezone te behouden.

Met enorme vasthoudendheid wist Thies een uniek stuk Groningen voor de toekomst te behouden. Dat Thies niet zomaar iemand was komt duidelijk tot uiting in de film: “De laatste boer van Euvelgunne”. Na zijn overlijden in 2019 is dit gebied in beheer gekomen van het Gronings Landschap en heeft het een beschermde status gekregen.

Meer informatie over Euvelgunne in: Plaatsengids Euvelgunne