Het MEER-denkpanel is een hulpmiddel van de Belangenvereniging om de mening van de MEER-dorpers te peilen over onderwerpen die over onze leef- en woonomgeving gaan. Panelleden worden 1-4 keer per jaar gevraagd een enquête in te vullen. Steeds over onderwerpen die de MEER-dorpen betreffen. 

Klik op de link 'Word lid' in het menu hiernaast om je op te geven voor het MEER-denkpanel.