Het MEERNIEUWS is een tweemaandelijkse uitgave met nieuwtjes, interviews en wetenswaardigheden over de MEER-dorpen. Ook wordt in dit blad door het bestuur van de Belangenvereniging melding gedaan van recente ontwikkelingen die onze dorpen betreffen.

 

Het Meernieuws wordt vanaf 1 januari 2010 gratis verspreid onder de bewoners van de MEER-dorpen.